Nabídka
Objednávka kurzů
ESHOP

Zde nebo volbou profilu

vstoupíte do eShopu

eSHOP
e-Learning
Facebook SELLI
SELLI na Facebooku
...............
...............

Google SELLI
Google+

Zasílání nabídek kurzů

Interaktivní formulář

Vážení klienti, máte-li zájem o zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky vzdělávacích kurzů a školení, potvrďte prosím náš nový interaktivní formulář.
Děkujeme.
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
6 vyučovacích hodin CENA: 666,- Kč
Cíl: osvojit si dovednosti aktivní komunikace, účinného vystupování a rozšíření osobních kompetencí
Obsah: základní komunikační dovednosti, komunikace verbální a neverbální, efektivní komunikace, emocionální stránka komunikace, osobní komunikační styl, řeč těla
Metody: praktický a interaktivní trénink, modelové situace, testy, atd...
 

OSOBNÍ PREZENTACE
6 vyučovacích hodin CENA: 666,- Kč
Cíl: zvýšit úroveň prezentačních dovedností účastníků, protože jsou jedním z faktorů, které ovlivňují dosahování výsledků v osobním i pracovním životě
Obsah:cíl prezentace, příprava prezentace, pozitivní osobní prezentace, prezentační dovednosti, využití prezentačních dovedností v pracovním prostředí, zvládání trémy a posilování sebedůvěry
Metody: praktický a interaktivní trénink, videotrénink a zpětná vazba (analýza a hodnocení), modelové situace, dotazníková metoda

TELEFONICKÁ KOMUNIKACE
6 vyučovacích hodin CENA: 666,- Kč
Cíl: seznámit účastníky se základními pravidly telefonické komunikace, sjednotit principy komunikace po telefonu a poskytnout návod pro jednání s lidmi
Obsah: základní pravidla profesionální komunikace, specifika komunkace po telefonu, pravidla navázání prvního kontaktu, získávání informací prostřednictvím telefonu, správné kladení otázek, zvládání hlasového projevu
Metody: praktický a interaktivní trénink, zvládání hlasové projevu

ZVLÁDNUTÍ KONFLIKTŮ
6 vyučovacích hodin CENA: 666,- Kč
Cíl: naučit účastníky jak správně jednat v konfliktních situacích, nenechat se svést k agresivitě a posílitjejich sebejistotu
Obsah:typy lidského chování, asertivní jednání, přesvědčivá argumentace, dovednosti při řešení konfliktů, zvládání námitek, pohotová improvizace v mluveném projevu
Metody: praktický a interaktivní trénink, dotazníková metoda, testy

ETIKETA - ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
6 vyučovacích hodin CENA: 666,- Kč
Cíl: po absolvování se budete cítit sebejistí ve společenském styku a získáte pozitivní image na svou osobu
Obsah:základní pravidla společenské etikety, zdravení a představování, vizitka a její náležitosti, správné stolování, konverzece v dnešní společnosti, společenské akce a jak je zvládnout
Metody: praktický a interaktivní trénink

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 2463566.