Nabídka
Objednávka kurzů
ESHOP

Zde nebo volbou profilu

vstoupíte do eShopu

eSHOP
e-Learning
Facebook SELLI
SELLI na Facebooku
...............
...............

Google SELLI
Google+

Zasílání nabídek kurzů

Interaktivní formulář

Vážení klienti, máte-li zájem o zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky vzdělávacích kurzů a školení, potvrďte prosím náš nový interaktivní formulář.
Děkujeme.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

JAK DLOUHO:  

12 hodin


PRO KOHO:
  • ředitelé, zástupci ředitele, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, SOŠ.

OBSAH:

  • tvorba školních plánů EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, technické zdroje pro EVVO a doporučení MŠMT, metodický pokyn MŠMT k zajištění, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, vyhlášení rozvojového programu MŠMT, EVVO jako průřezové téma);
  • ekologie a ochrana životního prostředí (ekosystém, ekologický management, energetické úspory, obnovitelné zdroje energie);
  • interaktivní výuka EVVO na škole (příklady dobré praxe, výukové materiály EVVO).

CENA: 1 370,- Kč

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

JAK DLOUHO:  

20 hodin


PRO KOHO:
  • ředitelé, zástupci ředitele, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, SOŠ.

OBSAH:

  • e-learning (seznámení s prostředím E-learningu, ve kterém bude probíhat samostudium účastníka),
  • environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (základní dokumenty, cíle, obsah, rozsah a pojetí EVVO, metody a činnosti EVVO, rozvoj klíčových kompetencí žáka, role koordinátorů EVVO a ostatních pracovníků, začlenění průřezového tématu EVVO do ŠVP a tvorba školních plánů EVVO, evaluace činností EVVO ve školách),
  • ochrana životního prostředí (znečištění životního prostředí, role jedince a státu, trvale udržitelný rozvoj, mezinárodní ochrana přírody, ekologie, třídění odpadu, nakládání s odpady, životní cyklus výrobku).

CENA: 2 180,- Kč

 

 

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 2463567.