Nabídka
Objednávka kurzů
ESHOP

Zde nebo volbou profilu

vstoupíte do eShopu

eSHOP
e-Learning
Facebook SELLI
SELLI na Facebooku
...............
...............

Google SELLI
Google+

Zasílání nabídek kurzů

Interaktivní formulář

Vážení klienti, máte-li zájem o zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky vzdělávacích kurzů a školení, potvrďte prosím náš nový interaktivní formulář.
Děkujeme.

MARKETING A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLY

JAK DLOUHO:  

20 hodin


PRO KOHO:
  • ředitelé, zástupci ředitele ZŠ a SŠ.

OBSAH:

  • e-learning (seznámení s prostředím E-learningu, ve kterém bude probíhat samostudium účastníka),
  • marketing školy (základní fungování marketingové koncepce a její tvorba, teorie marketingu, definice prostředí školy, dobra image školy a zkvalitňování práce s veřejností, škola a trh - přínosy marketingového řízení školy);
  • tvorba školních vzdělávacích programů (struktura dokumentu, manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání);
  • projektové řízení školy (definice projektového řízení, metodologie projektového řízení, zásady úspěšných projektů, cíle projektu, úspora času, podpora zadavatele, pravomoce a odpovědnost);
  • projekty EU, jak na ně (pomoc školám k plnému využívání potenciálu projektu EU, využívání metody dobré praxe).

CENA: 2 180,- Kč

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ

JAK DLOUHO:  

12 hodin


PRO KOHO:
  • ředitelé, zástupci ředitele, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, SOŠ.

OBSAH:

  • marketing školy (základní fungování marketingové koncepce - hlavní cíle, různé faktory. Směnní proces na trhu vzdělávání. Marketingová koncepce v oblasti školství - základní pilíře. Marketingové sdělení. Marketing školy. SWOT analýza. Diagnostika marketingového trhu školy).
  • projektové řízení školy (grantová politika EU a ČR, dotační možnosti, základní terminologie – výzvy, informační zdroje, základní dokumenty – výzvy, Vstupní předpoklady úspěšné žádosti, projekty jako mimorozpočtové zdroje, oblasti podpory Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování, aktuální dotační programy, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Nabídka možností mimorozpočtových zdrojů),
  • seznámení s prostředím e-learningu

CENA: 1 370,- Kč

 

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 2438139.