Nabídka
Objednávka kurzů
ESHOP

Zde nebo volbou profilu

vstoupíte do eShopu

eSHOP
e-Learning
Facebook SELLI
SELLI na Facebooku
...............
...............

Google SELLI
Google+

Zasílání nabídek kurzů

Interaktivní formulář

Vážení klienti, máte-li zájem o zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky vzdělávacích kurzů a školení, potvrďte prosím náš nový interaktivní formulář.
Děkujeme.
Vnitropodnikové směrnice pro daňovou evidenci

Vnitřní předpisy organizace jsou nezbytnou součástí organizace práce v malých i velkých firmách. Platí to také u „jedno mužných firem“. Žatímco v organizacích velkých jsou správně vnímány jako metodika sloužící k zprůhlednění vnitřních vztahů a nastavení vnitřních vazeb, v organizacích malých jsou nezřídka chápány jako byrokratické omezování jednotlivých úseků, či pracovníků. Často se zde má za to, že veškeré vzniklé situace lze řešit operativně při jejich vzniku, a další předpisy – kromě platné legislativy - již nejsou nutné.


V praxi tak docháží k tomu, že se problémy řeší nestandardně, pokaždé jiňým způsobem. Mezi pracovníký docháží k nejistotě ohledně správného postupu, či dokonce ohledně kompetencí. Organizace pak může i navenek působit jako chaotická a neprofesionální.

Potřeba vnitřních předpisů je samozřejmě přípád od přípádu různá, podle struktury, velikosti a zaměření organizace, jsou však vnitřní předpisy, bez nichž bezproblémový chod organizace není možný.
Uvedený výčet není tedy konečný, mohl by být variabilně rozšířen o mnoho dalších. V praxi se však směrnice zde uvedené jeví pro správný chod organizace jako přinejmenším velmi potřebné. Některé vnitřní předpisy, vztahující se k hospodaření š majetkem, správě a účetnictví, mohou navíc sloužit jako podklad ke zdůvodnění opřávněnosti výše nákladů pro účely daně ž příjmů.

<<< Zde můžete objednat směrnice v eShopu >>>

Stanovení vnitřních pravidel, konkretizace obecné legislativy a do značné míry i ochrana zaměstnanců, klientů i majetku organizace, jsou nejdůležitější úlohy vnitřní směrnice.

Ekonomika a účetnictví již svou podstatou vyžadují přesné postupy zpracování dat a logických operací. Přesto, že zde, více než v jiňých oblastech, zasahuje do života firmy platná legislativa ( zejména Žákon o dani ž příjmu 586 / 92, Žákon o účetnictví 563 / 91, Vyhlášký č.500/2002 Sb.,Účetní standardy ale i další žákoný a vyhlášký) i zde je dostatečný prostor pro vnitřní směrnice organizace. Jejich smyslem je opět aplikace žákonných norem na podmínky organizace, rozdělení pravomocí a odpovědnosti.


Vnitřní směrnice pak upřesňují vazby dvou protínajících se horizontů:
  • vlastní organizace účetnictví
  • vazba na daňovou soustavu

Směrnice nabížíme v elektronické podobě na CD + vzorová tištěná verze

Využití a obsah směrnice
Směrnice pro vedení daňové evidence jsou určeny pro fyzické osoby provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost (dále fyzická osoba). Jsou zpracovány prakticky, podle platných právních předpisů tak, že je mohou používát všechny fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci podle příslušných ustanovení žákoná č. 586/1992 Sb. o daních ž přijmu a žákoná č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Obsah CD:
  • Směrnice ve formátu DOCX (formát Office 2010), DOC, RTF, PDF a TXT
  • Projekčně projektová dokumentace programu ÚČTO 2016

Směrnice můžete využit jako předlohu pro Vaše firemní směrnice. Soubor formátu TXT lze využit přímo v programu ÚČTO. Směrnice si už jen doupravíté dle potřeby Vaší konkrétní účetní jednotky.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 2438142.