Podpoříme Váš profesní růst
Telefon: 604 607 201, 602 118 831

Aktuality

"Bezsankční" podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 je do 18. 8. 2020.

MF ČR ve svém finančním zpravodaji č. 9 (PDF soubor si můžete stáhnout zde), uveřejnilo, že termín 18. 8. 2020 je sice nejzazší termín pro "bezsankční" podání přiznání a úhradu daně, nicméně podat přiznání a daň uhradit lze kdykoliv před tímto termínem.

POZOR! - Pokud nebude nejzazší termín 18. 8. 2020 dodržen, budou pokuty i úroky vyčísleny od 1. 4. 2020, resp. 1. 7. 2020. Období od zákonem stanovené lhůty pro podání přiznání a úhradu daně (1. 4. 2020 nebo 1. 7. 2020) do dne 18. 8. 2020 je totiž obdobím, za které budou při splnění podmínek sankce (pokuta i úrok) prominuty bez žádosti, automaticky. Uvedené období má charakter "bezsankčního" období.


Výzva k programu COVID - Nájemné

Dne 19. 6. 2020 - Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo "Výzvu k programu COVID - Nájemné", kde informuje podnikatele o termínu podání žádosti. Žádosti bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Podrobnosti: https://www.mpo.cz

Program ANTIVIUS C

Firmy a podniky mohou uplatnit za měsíce červen, červenec a srpen prominutí odvodů pojistného které odvádí zaměstnavatel za zaměstnance. Podmínkou je, že počet zaměstnanců neklesl o více než 10 % ke stavu 31. 3. 2020

Podrobnosti zde.

Chcete pomoct s tímto programem? Vyplňte kontaktní formulář na konci této strany.


Máte zájem o konzultaci, nebo pomoc k programu ANTIVIRUS "C" - napište.


Upozornění pro firmy, které se rozhodnou uplatnit program ANTIVIRUS C, tj. požádají o prominutí pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24,8 %. Seznamte se sdělením finanční správy MF ČR. Stručně. Uplatnění prominutí pojistného na sociální zabezpečení, nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně (superhrubou mzdu).