Podpoříme Váš profesní růst

Telefon: 604 607 201, 602 118 831

Aktuality

- Webináře březen  2022 -

 "Moje daně" - elektronický finanční úřad

Je možné objednat záznam webináře v ceně 650,- Kč včetně 21 % DPH dodané po 15. března 2022 - objednávka

Webinář "Moje daně" pro uživatele programu ÚČTO2022, ale nejen pro ně.

Co je to "Moje daně" - přečtete si


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ještě můžete objednat skripta "Uzávěrka 2021"

    Pokud jste se nemohli účastnit webinářů, tak ještě je možné objednat skripta buď jednotlivě:
  • Uzavření mezd roku 2021 v programu UCTO2022- Objednávka - 350,- Kč včetně DPH
  • Uzávěrka DE roku 2021 v programu ÚČTO2022 - Objednávka - 600,- Kč včetně DPH

nebo jako celek:

Věříme, že se Vám naše webináře budou líbit a splní Vaše očekávání.

Za společnost SELLI s.r.o. Vám přeji klidný adventní čas a těším se na shledanou na některém z našich kurzů.

Výpis od OSSZ  za rok 2021

Přehled o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění za loňský rok jsou pro OSVČ k dispozici online na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Informace, které byly dosud posílány poštou, najdete na eportále ČSSZ.


Nezapomeňte na ANTIVIRUS

Antivirus A - poskytující zaměstnavatelům náhradu mzdových nákladů za zaměstnance s nařízenou karanténou či izolací ve výši 80 % (max. 39 000 Kč za měsíc a zaměstnance) je možné čerpat do 28. 2. 2022. 

Antivirus B - poskytující náhradu mzdových nákladů firmám, jež z důvodů současné situace nemohou fungovat naplno. Je to za období od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.   Výše příspěvku činí 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného (max. 29 000 Kč za měsíc a zaměstnance). 

Celý program Antivirus vláda prodloužila do 30. 6. 2022.