Podpoříme Váš profesní růst
Telefon: 604 607 201, 602 118 831

Aktuality

Na ČSSZ pouze elektronicky

Od 1. 7. 2020  "Přehled o výši pojistného"

Od 1. 9. 2020:

  • Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání 
  • ELDP
  • Přílohu k žádosti o dávku

Možnosti elektronického podávání jsou:

  • podání přes VREP (podmínkou je podpisový certifikát) - program ÚČTO 2020 to umí
  • datovou schránkou - ÚČTO2020 programem vytvoří soubor ve formátu xml  a odešlete
  • přes ePortál ČSSZ - kdy xml soubor načtete na portálu a odešlete odtud  (podmínka mít nástroje pro Identifikace prostřednictvím Národní identitní autority. Občanka s čipem a nebo pomocí hesla SMS)

V případě nejasností volejte, nebo pište.


"Bezsankční" podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 je do 18. 8. 2020.

MF ČR ve svém finančním zpravodaji č. 9 (PDF soubor si můžete stáhnout zde), uveřejnilo, že termín 18. 8. 2020 je sice nejzazší termín pro "bezsankční" podání přiznání a úhradu daně, nicméně podat přiznání a daň uhradit lze kdykoliv před tímto termínem.

POZOR! - Pokud nebude nejzazší termín 18. 8. 2020 dodržen, budou pokuty i úroky vyčísleny od 1. 4. 2020, resp. 1. 7. 2020. Období od zákonem stanovené lhůty pro podání přiznání a úhradu daně (1. 4. 2020 nebo 1. 7. 2020) do dne 18. 8. 2020 je totiž obdobím, za které budou při splnění podmínek sankce (pokuta i úrok) prominuty bez žádosti, automaticky. Uvedené období má charakter "bezsankčního" období.


Program ANTIVIUS C

Firmy a podniky mohou uplatnit za měsíce červen, červenec a srpen prominutí odvodů pojistného které odvádí zaměstnavatel za zaměstnance. Podmínkou je, že počet zaměstnanců neklesl o více než 10 % ke stavu 31. 3. 2020

Podrobnosti zde.

Chcete pomoct s tímto programem? Vyplňte kontaktní formulář na konci této strany.


Máte zájem o konzultaci, nebo pomoc k programu ANTIVIRUS "C" - napište.


Upozornění pro firmy, které se rozhodnou uplatnit program ANTIVIRUS C, tj. požádají o prominutí pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24,8 %. Seznamte se sdělením finanční správy MF ČR. Stručně. Uplatnění prominutí pojistného na sociální zabezpečení, nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně (superhrubou mzdu).