Podpoříme Váš profesní růst

Telefon: 604 607 201, 602 118 831

Aktuality

Podnikatelům končí prázdniny platby zdravotního pojištění

OSVČ upozorňujeme Vás na obnovení platby záloh na zdravotní pojištění. Zálohy platit ve výši dle výpočtu Přehledu OSVČ za rok 2019.

Splatnost zálohy je od 1. 9. do 8. 10. 2020.

Na ČSSZ pouze elektronicky

Od 1. 7. 2020  "Přehled o výši pojistného"

Od 1. 9. 2020:

  • Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání 
  • ELDP
  • Přílohu k žádosti o dávku

Možnosti elektronického podávání jsou:

  • podání přes VREP (podmínkou je podpisový certifikát) - program ÚČTO 2020 to umí
  • datovou schránkou - ÚČTO2020 programem vytvoří soubor ve formátu xml  a odešlete
  • přes ePortál ČSSZ - kdy xml soubor načtete na portálu a odešlete odtud  (podmínka mít nástroje pro Identifikace prostřednictvím Národní identitní autority. Občanka s čipem a nebo pomocí hesla SMS)

V případě nejasností volejte, nebo pište.


"Bezsankční" podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019 je do 18. 8. 2020.

MF ČR ve svém finančním zpravodaji č. 9 (PDF soubor si můžete stáhnout zde), uveřejnilo, že termín 18. 8. 2020 je sice nejzazší termín pro "bezsankční" podání přiznání a úhradu daně, nicméně podat přiznání a daň uhradit lze kdykoliv před tímto termínem.

POZOR! - Pokud nebude nejzazší termín 18. 8. 2020 dodržen, budou pokuty i úroky vyčísleny od 1. 4. 2020, resp. 1. 7. 2020. Období od zákonem stanovené lhůty pro podání přiznání a úhradu daně (1. 4. 2020 nebo 1. 7. 2020) do dne 18. 8. 2020 je totiž obdobím, za které budou při splnění podmínek sankce (pokuta i úrok) prominuty bez žádosti, automaticky. Uvedené období má charakter "bezsankčního" období.


Program ANTIVIUS C

Firmy a podniky mohou uplatnit za měsíce červen, červenec a srpen prominutí odvodů pojistného které odvádí zaměstnavatel za zaměstnance. Podmínkou je, že počet zaměstnanců neklesl o více než 10 % ke stavu 31. 3. 2020

Podrobnosti zde.

Chcete pomoct s tímto programem? Vyplňte kontaktní formulář na konci této strany.


Máte zájem o konzultaci, nebo pomoc k programu ANTIVIRUS "C" - napište.


Upozornění pro firmy, které se rozhodnou uplatnit program ANTIVIRUS C, tj. požádají o prominutí pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24,8 %. Seznamte se sdělením finanční správy MF ČR. Stručně. Uplatnění prominutí pojistného na sociální zabezpečení, nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně (superhrubou mzdu).