Ochrana osobních údajů

***

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost SELLI s.r.o., se sídlem Masarykova 745, Žatec, Česká republika, IČ: 49096893 (dále jen "SELLI"). Při poskytování informací o našich produktech a službách je naší nejvyšší prioritou spokojenost zákazníka. Proto se svou nabídku snažíme co nejlépe přizpůsobit konkrétnímu návštěvníkovi našeho webu. K tomu potřebujeme mimo jiné zpracovávat dílčí osobní údaje zákazníka. Ke zpracování osobních údajů dochází za dodržení veškerých zákonných podmínek.

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů.

Jaké osobní údaje klienta SELLI shromažďuje a zpracovává a za jakým účelem?

Osobní údaje, zpracovávané za účelem realizace smluvního vztahu:

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, příp. datum narození, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též adresu, daňové identifikační číslo a IČ);
 • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • údaje o využívání služeb - údaje o sjednání a využívání služeb SELLI (např. údaje o telefonických hovorech, záznamy komunikace s klientem).

Osobní údaje, zpracovávané za účelem:

 • marketingu - zasílání kalendárií, nabídek na kurzy či informací o našich akcích nebo dalších, které SELLI zpracovává na základě oprávněného zájmu správce po dobu trvání smluvního vztahu + 3 let
 • nebo se souhlasem klienta, pokud není klientem:
 • e-mail a jméno a historii vzájemných kontaktů.

Souhlas se uděluje na dobu 3 let, lze jej však kdykoliv odvolat.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nebudou využívány k automatizovanému rozhodování, ani předávány do třetích zemí.

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů jste oprávněn/a:

 • požadovat od SELLI přístup ke svým osobním údajům, které SELLI zpracovává, případně jejich opravu, pokud jsou nepřesné. Přístupem se rozumí právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů. SELLI Vám tuto informaci předá bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace; jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, můžete souhlas s jejich zpracováním kdykoli odvolat, jak je popsáno níže.

Pokud SELLI kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo formuláře pro nahlášení neetického či podvodného jednání, bude SELLI zpracovávat Vaše údaje v rozsahu uvedeném na formuláři (zpravidla jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní kontakt). Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely vyřízení Vašeho podnětu a po dobu nezbytně nutnou k naplnění tohoto účelu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Pokud se prostřednictvím našich webových stránek přihlašujete k odběru newsletteru, udělujete nám souhlas s využitím své e-mailové adresy pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se námi nabízených produktů a služeb.

Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a za dodržení Podmínek zpracování osobních údajů uvedených výše a dále i následujících podmínek:

 • Vaše e-mailová adresa nebude využívána k automatizovanému rozhodování;
 • SELLI Vaši e-mailovou adresu nebude předávat jiným subjektům a ani do třetích zemí.
 • zpracování e-mailové adresy pro účely marketingu není časově omezeno a skončí odvoláním souhlasu se zpracováním;
 • souhlas se zpracováním své e-mailové adresy můžete kdykoli odvolat elektronicky na adrese firma@selli.cz, nebo písemně - podáním zaslaným na adresu sídla SELLI. Dojde-li k odvolání souhlasu, je SELLI povinna Vaše osobní údaje získané na základě odvolaného souhlasu vymazat nebo anonymizovat, neexistují-li jiné (zákonné) důvody pro jejich další zpracování.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Pokud se prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zapojujete do výběrového řízení, udělujete nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem posouzení žádosti o zaměstnání ve výběrovém řízení SELLI. Souhlas udělujete nejen ohledně pozice, o kterou projevujete zájem, ale i pro případná budoucí výběrová řízení na podobné pozice u SELLI. Zpracovávány budou Vaše osobní údaje uvedené v životopisu a případně v dalších Vámi předložených materiálech (např. motivační dopis a další). Zpracovávat budeme následně i Vaše osobní údaje sdělené na pracovním pohovoru a zaznamenané personalistou SELLI.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, za dodržení Podmínek zpracování osobních údajů uvedených výše a dále i následujících podmínek:

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě tohoto souhlasu mohou být zpracovávány po dobu 3 let ode dne udělení souhlasu;

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoliv odvolat elektronicky na adrese firma@selli.cz nebo písemným podáním zaslaným na adresu sídla SELLI. Dojde-li k odvolání souhlasu, je SELLI povinna Vaše osobní údaje získané na základě odvolaného souhlasu vymazat nebo anonymizovat, neexistují-li jiné (zákonné) důvody pro jejich další zpracování.

Vaše osobní údaje nebudou využívány k automatizovanému rozhodování ani nebudou předávány do třetích zemí.

Svým souhlasem potvrzujete pravdivost informací, které nám poskytujete prostřednictvím kontaktního formuláře.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Náš web, neprovádí personalizace reklam a ani analýzy návštěvnosti. Nevyužíváme u naší webové stránky tzv. soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na zařízení návštěvníka stránky a umožňují opětovně anonymně rozpoznat návštěvníka či jeho prohlížeč a např. uzpůsobit reklamu či internetovou nabídku konkrétnímu subjektu.

VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH PLUGINŮ

Naše webové stránky nabízejí možnost využití sociálních pluginů sociálních sítí Facebook, Twitter a LinkedIn. K odeslání údajů přes sociální plugin však nedochází automaticky, ale pouze aktivací sociálního pluginu - kliknutím na příslušné tlačítko. Obsah a rozsah údajů, které jsou v důsledku aktivace sociálního pluginu odesílány, určuje výlučně provozovatel dané sociální sítě. Tento provozovatel je také odpovědný za ochranu Vašich osobních údajů, které prostřednictvím sociálního pluginu obdržel.