Poradenství

Pro malé a střední firmy.

Pro firmy

Konzultace a poradenství pro malé a střední firmy. Realizujeme formou osobních konzultací a individuálním přístupem.

Všechny osobní informace, které od vás získáme, považujeme za přísně důvěrné. 

Pro nezaměstnané

Poradenství pro nezaměstnané zaměřujeme  na metody sloužící ke zvládání stresových situací a k sebepoznání. Nezaměstnané, kteří mohou mít ze ztráty práce pocit nespravedlnosti, sociálního vyloučení či nepotřebnosti. Chceme být nápomocen naučit nezaměstnaných ke zvládání a ventilací problémů.