DPH společníků společnosti

***

Uplatňování DPH u společníků společnosti.

Níže stručně uvádím možný obsah kurzu a webináře. Vše v podmínkách programu ÚČTO 2019.

1. Stručně o obratu a registraci

  • a. stručně k obratu
  • b. registrační a informační povinnosti společníka společnosti
  • c. zrušení registrace

2. Evidence pro účely daně z přidané hodnoty, podávání daňových tvrzení

3. Uskutečnění plnění a vystavování daňových dokladů

4. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

5. Nakládání s majetkem získaným společnou činností společníků

  • a. Pořízení majetku z prostředků společnosti
  • b. Nakládání s majetkem při zániku členství společníka a při zániku společnosti
  • c. Vydání podílu majetku získaného společnou činností společníků

6. Majetek vložený do společnosti

Obsah a jednotlivé body se můžou změnit podle dotazů uživatelů.

Proto Vás vyzývám o spolupráci. Pište a pokládejte otázky.

Připravujeme termíny a místa konání.

.