Obsah ukončení mzdové agendy v programu ÚČTO

09.12.2022

Ukončení roku mzdové agendy v programu ÚČTO zahrnuje několik málo úkonů, které vám předvedeme ve webináři

Jsou to tyto úkony:

1. Seznámení se změny mzdových parametrů, - minimální mzda, bonus, příplatek za ztížené prostředí, nízké příjmy (do 3.500 Kč), vysoké příjmy (nad cca 140 tis. Kč/měs.), maximální bonus, redukční hranice pro nemocenské dávky, zdravotní pojištění - invalidé, nezabavitelná část mzdy, významné mzdové novinky v ÚČTO pro rok 2022.

2. Kontrola "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti"

3. Příprava a vytištění mzdových listů

4. Provedeme roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob a daňové zvýhodnění - doplnění údajů, vyúčtování záloh daně z příjmů zaměstnanců, vrácení přeplatku ve mzdě, kontrola přeplatků, kontrola odvodů, vyúčtování zálohové daně, 

6. Vyúčtování daně vybrané srážkou 

7.  Zpracování - "Evidenční listy důchodového pojištění", postup zpracování ELDP, 8. Na žádost zaměstnance.

To vše provedeme v programu ÚČTO2023