Skripta - Skladová evidence

Založení a následné vedení skladové evidence pro drobný majetek, zboží, materiál a výrobky, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, vedení korunového skladu, inventarizace, vyhodnocování stavu skladu, zpracování tiskopisů skladové evidence atd. 

500,00 Kč