Pro autodopravce

Sem vložte podnadpis


Určeno pro ty, 


Obsah:

  • Leasing
  • Evidence cizí měny
  • Technické zhodnocení automobilu
  • Cestovní náhrady
  • Zásady tvorby vnitřní směrnice pro autodopravce

Poznámka: