Pro stavební firmy

Sem vložte podnadpis


Určeno pro ty, 


Obsah:

  • Problematika rozpracované výroby, zásady tvorby vnitřní směrnice pro stavební firmy 
  • Nestandardní případy specifické pro stavební firmy, sledování a evidence výkonů a zakázek 
  • Způsoby fakturace jednotlivých zakázek 
  • Sledování nákladů a výnosů na jednotlivých stavbách atd.
Poznámka: