Základní kurz

Sem vložte podnadpis


Určeno pro ty, kteří si chtějí osvojit základní znalosti v ovládání tohoto programu a způsoby evidování jednotlivých dokladů


Obsah: 

  • Základní funkční klávesy
  • Evidence nové firmy
  • Adresář firem
  • Peněžní deník
  • Závazky a pohledávky
  • Druhy faktur (vystavení faktury vydané - prodej služeb)
  • Příkazy k úhradě
  • Bankovní výpisy
  • Daň z přidané hodnoty
  • Tržby

Poznámka: