Moje daně

Jak pomůže "Moje daně" uživateli programu ÚČTO202x?

Hlavně zjednodušuje, zrychlí a dá větší komfort elektronické komunikace s finančním úřadem, a to bez nutnosti chodit osobně na úřad. To vše v přehledném rozhraní, ve kterém se snadno zorientujete a rychle vyřídíte své daňové povinnosti. Vaším osobním daňovým kalendářem na ně budete automaticky upozorněni a následně informováni, že všechna vaše podání jsou úplná a správně vyplněná.

V čem konkrétně zlehčí online úřad život oproti současnosti?

Lidé, kteří dosud podávali daňové přiznání v papírové podobě, mohou nově daně vyřídit přes online finanční úřad. To znamená přihlásit se a vše vyřešit snadno a elektronicky. Při papírovém podání byli lidé nuceni udělat spoustu administrativních úkonů včetně vytištění vyplněného formuláře a následného vystání fronty na úřadě nebo na poště. Nakonec byli často kontaktováni pracovníky finančního úřadu s žádostí o doplnění či opravu údajů, když se dopustili chyb při vyplňování formulářů.

Elektronické podání přiznání je možné už nyní, v čem je tedy novinka?

Ano, už dnes mohou lidé podávat svá přiznání elektronicky. Ale příliš to nedělají i proto, že k tomu často potřebují služeb účetních nebo daňových poradců. Online finanční úřad to změnil a provede uživatele krok po kroku tak, aby to zvládl úplně každý. Vedle možnosti podat přiznání online nabízí uživatelům interaktivní formuláře s nápovědami, maximální možnou automatizaci vyplnění údajů, kontrolu případných chyb, osobní daňový kalendář či notifikace o blížící se povinnosti. Online úřad přinese i možnost snadnějšího a moderního placení daní pomocí zobrazených platebních informací. Platba prostřednictvím QR kódu je již samozřejmostí.

Webinář mi pomůže?

Ano, webinář pomůže uživateli  programu ÚČTO202x. Webinář ukáže postup práce on-line finančním úřadem a to krok za krokem:
- aktivaci on - line finančního úřadu
- ukáže postup při přihlášení
- vysvětlí postup práce a komunikace s finančním úřadem. Další podrobnosti jsou v obsahu webináře.