Skladová evidence

Sem vložte podnadpis


Určeno pro ty, kteří


Obsah:

  • Založení a následné vedení skladové evidence
  • Drobný majetek
  • Zboží,materiál a výrobky
  • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
  • Vedení korunového skladu
  • Inventarizace
  • Vyhodnocování stavu skladu
  • Zpracování tiskopisů skladové evidence


Poznámka: