Základy programu ÚČTO

****

Cíl webináře

  • Zkvalitnit ovládání programu ÚČTO

Webinář je určen pro:

  • Začátečníky
  • Běžného uživatele

Průběh webináře:

V úvodu se podrobně seznámíte se základy ovládání programu ÚČTO. Seznámíme Vás postupem práce v peněžním deníku, závazcích a pohledávkách. Ukážeme postup činnosti při vystavení faktury.

V závěru webináře můžete položit dotazy ústně nebo v chatu. Na každý dotaz dostanete odpověď. Když ne okamžitě, tak určitě později po konzultaci s odborníkem a to písemně.

Před zahájením webináře obdržíte prezentaci v PDF souboru. 

Doporučujeme následný webinář:

  • DPH a kontrolní hlášení